ประโยชน์ของวิตามินอีต่อร่างกาย

 

เนื่องจากผนังของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวเป็นโครงสร้างหลัก

โครงสร้างที่ว่านี้จะถูก ทำลายได้ง่ายด้วยกระบวนการออกซิเดชัน (oxidation)

และส่งผลให้เกิดสารอนุมูลอิสระ (free radicals) ชนิดต่าง ๆ ตามมา ซึ่งเป็นสาร

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างภายในเซลล์ที่สัมผัสกับสารอนุมูลอิสระ 

 

วิตามินอี เป็นสารต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ

(potent antioxidant) ซึ่งมีผลในการป้องกันการทำลายเซลล์ หรือลดความเสื่อม

ของอวัยวะต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระได้ นอกจากนี้ยังมีผลช่วยปกป้อง

การเสื่อมสลายของเยื่อหุ้มเซลล์ (stabilize) ที่บุอยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ผิวหนัง,

ตา, ตับ, เต้านม, หลอดเลือด และเม็ดเลือดแดง ทำให้อวัยวะดังกล่าวทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคงทนมากขึ้นด้วย

 

สบู่เบนเนทสูตรวิตามิน อี สบู่สูตรสำเร็จของความงาม หลังจากที่ใช้จะรู้สึกได้

ถึงความเกลี้ยงเกลา นุ่มนวลขึ้นของผิว สังเกตุได้ ภายใน 2 สัปดาห์ค่ะ

 

…  (Ò_ Ó )

 

 

www.facebook.com/bennettsoap

www.bennett.co.th

#สบู่เบนเนท #สบู่ก้อนยอดขายอันดับ1 #bennett

BENNETT ในแบบของคุณ