Happy New Year 2019

ขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่คุณและครอบครัว 

ขอให้มีความสุขสันต์เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี 

การงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

รวมทั้งขอให้มีความสุขกับครอบครัวของคุณด้วย สวัสดีปีใหม่ !

BENNETT ในแบบของคุณ
Activity ในแบบของคุณ