เทคนิคง่ายๆของการอาบเย็นๆ

ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ค่อยมีอากาศหนาว 
แต่อุณหภูมิในน้ำก็ทำเราขนหัวลุกได้ไม่น้อย