ผิว คืออาภรณ์แห่งร่างกาย

“ผิว” คือ อาภรณ์แห่งร่างกาย การดูแลผิวจึงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องใส่ใจ