ของหวานแก้เครียด

บ่าย ๆ เครียด ๆ เจียดเวลามาหาอาหารตา แล้วเตรียมหาของหวานมากินลดความเครียดกันดีกว่า