น้ำอินทผลัม จ.กาญจนบุรี

อินทผลัม บาฮีผลสด จาก1000 พฤกษาฟาร์ม ดื่มง่าย ประโยชน์เยอะ เหมือนกินอินทผาลัมสด 7 ผล หวาน หอม อร่อย สดชื่น