น้ำส้มสายชูหมักออร์แกนิค จ.ลำพูน

สำหรับสายออกกำลังกาย ควรหาดื่มน้ำผสมน้ำส้มสายชูหมัก เพื่อปรับสมดุลและ Detox กาจัดสารพิษในร่างกาย ด้วยน้ำส้มสายชูหมักออร์แกนิค ลำลำ จะเป็น Pineapple Vinegar ที่ใช้สับปะรดอินทรีย์ 100% และอีกตัวน้องใหม่มาแรง Organic Rice Vinegar น้ำส้มสายชูหมักข้าว จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์