EP1 Bennett อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี กาแฟนานีตะ

กาแฟนานีตะ เป็นกาแฟที่เด็กปกากะญอบนดอยแก้ว จ.เชียงใหม่ เรียนรู้และทำเองแบบครบวงจรทุกขั้นตอน แจ๋วจริงๆ ห้ามพลาด