กล่องอาหารกาบหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์

กล่องมาเรียมนี้เป็นผลงานจากการใส่ใจปัญหาขยะพลาสติกของพ่อค้าบ้าบิ่น

ที่คิดหาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกที่ร้าน และสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย