สร้อยคล้องแมสดอกแก้ว จ.สกลนคร

สร้อยคล้องแมสดอกแก้ว การประยุกต์งานฝีมือท้องถิ่น จากร้าน OUTER SPACE สินค้า Upcycle จากวัตถุดิบธรรมชาติ