เมล็ดบัวอบกรอบ จ.พิจิตร

เม็ดบัวผ่าซีกอบกรอบ หอม มัน อร่อย ร้านเมล็ดบัวอบกรอบแม่จรูญ ใครอยากอร่อยเพลินหยุดไม่อยู่แบบโฟนต้องรีบสั่งไปตุนกันนะคะ