กระด้งไม้ไผ่สาน จ.อยุธยา

กระด้งไม้ไผ่สาน บ้านงานฝีมือ ลวดลายสวยงาม จากไม้ไผ่สาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สารพัดประโยชน์ เอาไว้ตากพวกหมู ปลา ใช้ร่อนเปลือกพวกถั่ว งา ฝัดข้าว เก็บของกินของใช้ หรือจะเอามาตกแต่งบ้านก็ได้