แจกันกกทอมือ จ.บึงกาฬ

กก ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ นำมาถักทอเป็นแจกันสวย สินค้าคุณภาพ ยืดหยุ่น ใช้งานทน เก็บรักษาง่าย